رفع مشکل بازنشدن محتوای دوره های آفلاین در اندروید